miércoles, 30 de enero de 2013

4 Febrer Debat i tancament per la LOMQE


Dilluns 4 de febrer a l’IES Isabel de Villena estem convocats a informar-nos de com ens afectarà la nova LLei de Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE), a càrrec d’un representant de FAPA VAlència.
D’altra banda, el professorat de l’IES faran un tancament amb activitats i ens animen a tancar-nos amb ells.

No hay comentarios:

Publicar un comentario